Amdanom

Llaw dynes yn pwyntio at nodyn post-it ar ddarn o bapur gyda'r teitl 'Sut gallwn ni...'

Mae Newid yn hyrwyddo arferion digidol da ar draws y trydydd sector yng Nghymru. Rydym yn gwneud hyn drwy ddarparu hyfforddiant, cefnogaeth a gwybodaeth.

Dyma'r wefan lle gallwch ddilyn ein gwaith. Rydym yn rhannu gwybodaeth ac yn dal adborth er mwyn galluogi'r trydydd sector yng Nghymru i ddwyn mewn ac i ddefnyddio ffyrdd digidol o weithio.

Cyflwynir Newid mewn partneriaeth gan WCVA, Cwmpas a ProMo-Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Rydym yn codi ymwybyddiaeth o safonau gwasanaethau digidol CDPS ar gyfer Cymru ac ymagweddau canologol i wella gwasanaethau.

Mae ein gwaith yn seiliedig ar adroddiad Discovery sy'n amlygu anghenion digidol y trydydd sector yng Nghymru.

Mae'r cylchlythyr a'r wefan hon wedi eu gospio ar y platfform Ghost, sy'n cael ei redeg gan fudiad di-elw.