Newid Cymru

Newid Cymru

Mae Newid yn hyrwyddo ymarfer digidol dda ar draws y trydydd sector yng Nghymru. Gwneir hyn wrth ddarparu hyfforddiant, cefnogaeth a gwybodaeth.


Cyflwynir Newid mewn partneriaeth รข CGGC, Cwmpas a ProMo-Cymru, yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.


Rydym yn codi ymwybyddiaeth o safonau gwasanaeth digidol Cymru y CGCD.


Cofrestrwch i'n cylchlythyr am wybodaeth, cynigion hyfforddiant, a chefnogaeth.